Privacyverklaring Theatergroep paradox

1Doel

 1. Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Privacywetgeving in werking treden. Onderdeel daarvan is de verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening schrijft voor dat iedere organisatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt een register van verwerkingen opstelt. Met onderhavige register wordt aan die verplichting voldaan
 2. Theatergroep Paradox verwerkt persoonsgegevens van personen die zich hebben opgegeven voor de mailinglist en persoonsgegevens van leden van de vereniging. Van de personen die via de mailinglist op de hoogte worden gehouden wordt alleen het e-mailadres opgeslagen. Van leden wordt naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer bewaard. Het betreft aldus voor deze laatste groep privacy gevoelige informatie.
 3. Persoonsgegevens van personen die via de website informatie aanvraagt of kaartjes besteld, zonder op de mailinglist geplaatst te willen worden, worden niet anders bewaard dan in het postvak “in” van de webmaildienst (hotmail).

2 Beveiliging
 

Om er zeker van te zijn dat deze gegevens zo veilig mogelijk verwerkt worden is gebruik gemaakt van de volgende beveiliging.
 

 1. Bankrekeninggegevens van leden worden alleen opgeslagen in de online bankomgeving.
 2. De e-mailadressen van personen op de mailinglist worden alleen opgeslagen in de online omgeving van de webmaildienst (hotmail).
 3. E-mails naar de mailinglist, ter promotie van voorstelling worden verstuurd naar theatergroepparadox@hotmail.com, met de adressen op de mailinglist in BCC
 4. Apparaten waarbij deze gegevens worden verzameld en verwerkt zijn up-to-date beveiligd tegen visussen en voorzien van een actieve firewall.

3 Ontvangers van data

 1. De ledenlijst (naam, adres) van actieve leden wordt verstrekt aan subsidieverstrekkers en institutionele donateurs. Hieronder vallen de Gemeente Leiden, fonds 1818, VSB fonds, Prins Bernard cultuurfonds en dergelijke.
 2. E-mailadressen van de mailinglist worden nooit verstrekt aan enige derden

4 Categorieën van persoonsgegevens en bewaartermijnen

Alle door theatergroep Paradox verzamelde gegevens vallen in de categorie “normale persoonsgegevens”  en worden bewaard zolang

 1. De persoon lid is van de vereniging.
 2. De persoon op de hoogte gehouden wenst te worden van de voorstellingen van Theatergroep Paradox.

Recht op vergetelheid

Alle personen van wie Theatergroep Paradox persoonsgegevens in bewaring heeft hebben het recht om deze gegevens te laten verwijderen. Dit zal op eerste aangeven via theatergroepparadox@hotmail gebeuren.

Meer over de AVG